طراحی و ساخت سنسورها و سیستم های الکترونیکی

شهر سلونوئید حسگرها (سنسور): در شهرسلونوئید طراحی و ساخت سیستم های با بهره گیری از مبدل های کمیت فیزیکی به سیگنال های الکتریکی مانند مبدل ها دما ، فشار ، دبی ، نور ، گاز ، مواد شیمیایی و حتی

خانه

معرفی شرکت شرکت ابزار دقیق کهربا (سهامی خاص) در سال 1394 فعالیت خود را به صورت رسمی در قالب شرکتهای دانش محور در سازمان پژوهش های علمیو صنعتی ایران آغاز نمود.ایده شکل گیری شرکت ، طراحی و ساخت سلنویید ،

درباره

طراحی و ساخت: الکترومگنت و سلنویید سنسورها و سیستم های الکترونیکی مکانیزم های الکترومکانیکال

ارتباط

واحد طراحی و ساخت الکترونیک :       09123879484      هاشملو واحد طراحی و ساخت سلنویید و الکترومگنت :        09127458093      عبدالمالکی